Quảng cáo trên phương tiện giao thông có cần giấy phép không?

Hiện nay với sự phát triển của nền kinh tế, nhiều hình thức quảng cáo mới ra đời, trong đó có các hình thức quảng cáo bằng chính các phương tiện tham gia giao thông.

Đây là một trong nhũng hình thức quảng cáo khá mới, nên nhiều người còn thắc mắc về cách thức thực hiện, thủ tục hành chính cần thiết… Vậy quảng cáo trên phương tiện giao thông có cần xin giấy phép không?

Theo thông tin mới nhất cho biết, việc sử dụng loại hình quảng cáo trên các phương tiện giao thông không cần phải xin giấy phép, vì thế không thu lệ phí.

Quảng cáo trên phương tiện giao thông có cần giấy phép không?

Quảng cáo trên xe buýt  hiệu quả

Không phải xin giấy phép

Theo quy định của luật quảng cáo, việc quảng cáo trên phương tiện giao thông không phải xin giấy phép quảng cáo tại cơ quan chức năng như trước nữa.

Tuy nhiên khi thực hiện, bạn cần phải tuân thủ theo quy định tại điều 32 Luật quảng Cáo. Như sản phẩm quảng cáo không được quá lớn, vượt quá 50% diện tích.

Không được thể hiện ở mặt trước, mặt sau hoặc trên nóc của các phương tiện giao thông.

Việc quảng cáo trên các phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định về luật giao thông.

Không thu lệ phí

Theo quy định mới, việc quảng cáo này không phải xin giấy phép nhưng để để được quảng cáo, các tổ chức, cá nhân phải trình hồ sơ thông báo sản phẩm của mình tới Sở văn hóa Thể thao và Du lịch sở trước 15 ngày.

Các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo về trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định của luật Quảng cáo.

Việc quảng cáo trên các phương tiện giao thông không phải xin giấy phép chính vì thế các thủ tục cũng không thu lệ phí.

Xem thêm: Khi nào phải xin giấy phép quảng cáo?

Ngày đăng: 02-07-2016

Tin tức dịch vụ xe du lịch

Sử dụng loại hình quảng cáo nào tốt cho sản phẩm mới? Ngày đăng: 05-07-2016
Quảng cáo bằng hình thức chạy Roadshow là một trong những loại hình đang phát triển mạnh gần đây, nhất là đối với các sản phẩm mới.