Tin tức | Cho-thue-mo-to-chay-Roadshow-quang-cao
Quảng cáo bằng hình thức chạy Roadshow là một trong những loại hình đang phát triển mạnh gần đây, nhất là đối với các sản phẩm mới.
Quảng cáo đang ngày càng đa dạng và phát triển, Road show là một trong những loại hình quảng cáo mới.
Công ty TNHH TMDV Tư Vấn Lâm Anh chuyên tổ chức sự kiện, cho thuê xe mô tô chạy Roadshow quảng cáo giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới.